Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement
 
De Technische Commissie (T.C.) is verantwoordelijk voor de organisatie en het verloop van de clubtoernooien. Iemand uit de T.C. is het aanspreekpunt voor eventuele vragen / problemen die zicht tijdens het toernooi voordoen

 1. Leden van A.T.C. hebben het recht om deel te nemen aan door de T.C. georganiseerde clubtoernooien
 2. Elke speler die mee wil doen aan een activiteit dient zich persoonlijk in te schrijven. Ook bij dubbelspel dienen beide spelers zich in te schrijven.
 3. Bij de inschrijving kunnen verhinderingen vermeld worden. Dit moet zeer nauwkeurig gebeuren. Na de indeling van een toernooi is verzetten alleen mogelijk bij uitzonderlijke gevallen. Wanneer een deelnemer dermate veel verhinderingen heeft dat dit de voortgang van het toernooi kan belemmeren, kan de T.C. besluiten de inschrijving niet te accepteren.
 4. Als een deelnemer onverhoopt toch nog een wedstrijd wil verzetten, dient deze speler eerst toestemming te vragen bij de T.C. 
 5. Verhinderingen in het finaleweekend zijn in principe niet mogelijk. Wanneer een speler toch beperkingen heeft, dient hij/zij dit bij de inschrijving te melden. De T.C. probeert hier rekening mee te houden. Echter, er kan niet gegarandeerd worden dat dit lukt. De uiteindelijke beslissing ligt in handen van de T.C.
 6. Uitstellen van wedstrijden door tijd- of weersomstandigheden kan alleen worden gedaan door de dan op dat moment verantwoordelijke persoon van de T.C. Wel wordt er tijdens zeer slecht weer van elke speler verwacht, dan hij/zij de wedstrijd verzet, in overleg met de T.C.
 7. De poulewedstrijden en eventuele halve finales worden met eigen ballen gespeeld. Voor finales worden ballen beschikbaar gesteld door A.T.C.
 8. Na de wedstrijd dient men zelf de stand in te vullen op het bord. 
 9. Bij onsportief gedrag kan een speler uitgesloten worden van verdere deelname aan de activiteit.
 10. Tijdens een wedstrijd is het dragen van tenniskleding verplicht.
 11. Nieuwe leden en jeugdleden die het kalenderjaar 16 worden en mee willen doen met een toernooi, worden door de T.C., eventueel in overleg met het bestuur, geplaatst in de juiste poule. Jeugdleden van 16 en 17 jaar mogen kiezen of ze de clubtoernooien met de junioren of met de senioren meedoen.  
 12.  Tijdens toernooien is het actuele wedstrijdreglement van de KNLTB van toepassing. 
 13. In gevallen waarin wordt afgeweken van dit reglement beslist de T.C.,  eventueel na overleg met het bestuur.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 487 562 098

Adres

Greffelingsestraat 7
6626 AN Alphen

KVK-nummer

40145020