Competitieregelement

Competitieregelement

De indeling van de competitie teams gaat vanaf seizoen 2009 plaatsvinden aan de hand van de rating van de KNLTB. Deelnemers die meedoen aan de Clubkampioenschappen Enkel krijgen bij de indeling voorrang op spelers die dat niet doen.
 
Voor zaterdag en zondag competitie
Leden kunnen zich slechts individueel opgeven. Je kunt kiezen voor één competitiesoort (heren / dames / gemengd / 50+ / enz.) eventueel kan een 2e keus worden opgegeven. Dit alleen voor als je niet geplaatst kunt worden voor de je 1e keus.

Teams worden samengesteld aan de hand van de eindejaarsrating van de KNLTB, te weten het gemiddelde van de single en de dubbel rating.
 
Deelnemers aan de Clubkampioenschappen Enkel krijgen voorrang op spelers die hier niet aan hebben deelgenomen. 
 
Voor heren en dames teams geldt een maximale teamgrootte van 5 personen, voor gemengde teams staat dat aantal op 6. 
Wanneer de meerderheid van een team zelf instemt met een grotere samenstelling dan is dat acceptabel.

Wanneer een lid niet in staat is deel te nemen aan de Clubkampioenschappen Enkel maar wel aan de competitie wil deelnemen, kan deze schriftelijk dispensatie aanvragen bij het bestuur, voor aanvang van het toernooi. Het bestuur beslist of dispensatie al dan niet verleend wordt. 

Voor dinsdag, woensdag en donderdag competitie:
Opgave kan individueel of per team.

Bij te veel animo wordt er in overleg een oplossing gezocht.

Maximale teamgrootte bij een heren of dames team is 5, voor gemengde teams geldt maximaal 6 personen. Wanneer de meerderheid van een team instemt met een grotere samenstelling dan is dat acceptabel.
 
Bij overschrijving van een competitiesoort behoudt de competitieleider / het bestuur zich het recht voor een andere oplossing aan te dragen. Bijvoorbeeld andere speeldag / andere “thuislocatie” / grotere teamgrootte enz.
 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 487 562 098

Adres

Greffelingsestraat 7
6626 AN Alphen

KVK-nummer

40145020