Meest gestelde vragen

Wanneer men inschrijft voor de tennislessen ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden & Lesreglement die
door de Jager Tennis is opgesteld. Met regelmaat worden er vragen gesteld waarbij het antwoord hierin
beschreven staat.
Kijk op de website van de vereniging om de Algemene Voorwaarden te downloaden c.q. in te zien.
Hierbij een opsomming van antwoorden op de meest gestelde vragen:


1. Ik kan een keer niet trainen, kan ik deze inhalen?
Wij kunnen hier geen garantie geven. Als een deelnemer zelf de keuze maakt om niet deel te nemen
heeft de les wel plaatsgevonden. Het is dan ook aan de deelnemer om een keus te maken waar hij of
zij prioriteit aan geeft.
Echter willen wij altijd meedenken. Wanneer er een gelijkwaardige groep is en iemand zich op tijd
afmeld, zullen wij proberen om iemand te laten deelnemen die een keer een les gemist heeft. Wij zijn
hier ook afhankelijk van het tijdstip van afmelden. Wanneer wij op de baan staan zijn wij meestal niet
in de gelegenheid om dan tijdens de les andere deelnemers te benaderen. M.a.w. het is als deelnemer
dus ook altijd belangrijk om je op tijd af te melden bij de trainer!


2. De sneeuw blijft nu al 3 weken liggen, wanneer worden deze lessen ingehaald?
Je neemt deel aan een outdoor sport, dat betekent dat daar ook risico’s aan verbonden zijn voor de
deelnemer. Wij hebben als maatregel getroffen dat wij minimaal 2 lessen die zijn komen te vervallen
door onwerkbaar weer zullen inhalen. Hiervoor plannen wij inhaalweken in. Wanneer er meer dan 2
lessen komen te vervallen door onwerkbaar weer zullen deze niet ingehaald worden.
In principe werken wij op dezelfde manier als een ander bedrijf c.q. de vereniging. Men betaalt
contributie om onder andere vrij te mogen spelen op een vereniging. Wanneer de banen 4 weken niet
bespeelbaar zijn door het weer vindt er ook geen restitutie plaats van de contributie.


3. Ik ben net 2 weken bezig en ben langdurig geblesseerd, wat nu?
Ons beleid is zo ingericht dat iedereen naar rato evenveel betaald. Alles moet zo transparant mogelijk
blijven. Simpele uitleg, ons uurtarief wordt verdeeld over de deelnemers. Dus wanneer je inschrijft
voor 60 min training met 4 personen dan betaalt iedereen als het ware een kwartier van de les. Ben je
met 3 personen, krijg je 45 min training, hebben we 5 personen maken we er ook 75 min van.
Wanneer je geblesseerd raakt zijn de trainers ingedeeld op basis van het aantal deelnemers. Ook de
kosten voor het gebruik van materialen en dergelijke zijn hierin verwerkt. Wanneer iemand om welke
reden dan ook wil of moet stoppen kunnen wij hier helaas niet in meewerken. Er zal dan ook geen
restitutie plaatsvinden.
Uiteraard is het wel mogelijk dat je jouw trainingsplek verkoopt aan een ander lid. Dit moet wel in
overleg met de trainer omdat het wenselijk is dat het niveau wel blijft aansluiten bij de rest van de
groep.
ALGEMENE VOORWAARDEN & LESREGLEMENT
+
MEEST GESTELDE VRAGEN (FAQ’s)


4. Ik ben niet te tevreden over mijn trainer, hij kijkt de hele tijd op zijn telefoon en is vaak
afwezig.
Wij hopen dat wij niet of nauwelijks deze berichten moeten ontvangen, maar wanneer dit wel het
geval is dien je dit te melden bij Remi de Jager of Aad Zwaan. Dit kan via onze contactpagina,
https://www.dejagertennis.nl/contact
Wij gaan hier heel discreet en serieus mee om. Wij hebben als doel dat iedere deelnemer / cursist
voldoening moet kunnen halen uit haar les. En dat kan voor iedereen anders zijn. De één wil graag
heel hard trainen, de ander wil graag tactisch leren, de ander wil zijn of haar backhand verbeteren etc.
Wanneer er toch ontevreden gevoelens zijn hopen wij in ieder geval dat dit met ons gedeeld wordt. Zo
lang er niks gezegd wordt kunnen wij hier niks aan doen. Terwijl wij juist hebben geïnvesteerd in onze
trainersmanager Aad Zwaan.
Uiteraard mogen ook hele positieve reacties met ons gedeeld worden!! Wij zijn namelijk van mening
dat dit veel meer succes oplevert namelijk. Door positieve reacties krijg je de bevestiging dat het goed
gaat en krijg je alleen maar meer energie om NOG harder je best te gaan doen.
Positief = DELEN!!!
Doe dit bij je eigen trainer, mag per mail naar [email protected] of via één van onze social media
kanalen Facebook of Instagram.


5. Ik ben nog geen lid maar zou wel graag willen weten of tennis iets voor mij is.
Leuk dat je geïnteresseerd bent om te gaan tennissen. Bij ons ben je aan het juiste adres. Je kan altijd
bij ons een gratis proefles aanvragen. Neem dan contact op met de (hoofd)trainer om een afspraak te
maken.
Na jouw kennismaking les horen wij natuurlijk graag hoe jij je les hebt ervaren. We zullen dan samen
kijken naar de mogelijkheden. Het is overigens wel een must dat je lid wordt van de desbetreffende
vereniging.


6. Kan ik ook minder dan 17 lessen volgen, ik vind een half jaar eigenlijk te lang.
Wij werken met piek en daluren. Onder de piekuren vallen maandag t/m vrijdag van 16.00-22.00 uur.
Wil je voor of na die tijd trainen, dan kunnen en willen wij maatwerk leveren. Het is dan bijvoorbeeld
mogelijk om met een groep of prive bijvoorbeeld 10 lessen af te spreken.


7. Kan ik ook prive trainingen volgen?
Ook dat is mogelijk bij ons. Je kunt daarvoor direct contact opnemen met de trainer. De
groepstrainingen binnen de piekuren zullen wel altijd voorrang krijgen op de prive trainingen. Maar
verder zijn wij flexibel met de invulling en leveren wij ook hier maatwerk.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 487 562 098

Address

Greffelingsestraat 7
6626 AN Alphen