Algemene voorwaarden

Wanneer men inschrijft voor de tennislessen ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden & Lesreglement die
door de Jager Tennis is opgesteld. Met regelmaat worden er vragen gesteld waarbij het antwoord hierin
beschreven staat.
Kijk op de website van de vereniging om de Algemene Voorwaarden te downloaden c.q. in te zien.
Hierbij een opsomming van antwoorden op de meest gestelde vragen:


1. Ik kan een keer niet trainen, kan ik deze inhalen?
Wij kunnen hier geen garantie geven. Als een deelnemer zelf de keuze maakt om niet deel te nemen
heeft de les wel plaatsgevonden. Het is dan ook aan de deelnemer om een keus te maken waar hij of zij prioriteit aan geeft.
Echter willen wij altijd meedenken. Wanneer er een gelijkwaardige groep is en iemand zich op tijd afmeld, zullen wij proberen om iemand te laten deelnemen die een keer een les gemist heeft. Wij zijn hier ook afhankelijk van het tijdstip van afmelden. Wanneer wij op de baan staan zijn wij meestal niet in de gelegenheid om dan tijdens de les andere deelnemers te benaderen. M.a.w. het is als deelnemer dus ook altijd belangrijk om je op tijd af te melden bij de trainer!

2. De sneeuw blijft nu al 3 weken liggen, wanneer worden deze lessen ingehaald?
Je neemt deel aan een outdoor sport, dat betekent dat daar ook risico’s aan verbonden zijn voor de
deelnemer. Wij hebben als maatregel getroffen dat wij minimaal 2 lessen die zijn komen te vervallen
door onwerkbaar weer zullen inhalen. Hiervoor plannen wij inhaalweken in. Wanneer er meer dan 2
lessen komen te vervallen door onwerkbaar weer zullen deze niet ingehaald worden.
In principe werken wij op dezelfde manier als een ander bedrijf c.q. de vereniging. Men betaalt
contributie om onder andere vrij te mogen spelen op een vereniging. Wanneer de banen 4 weken niet
bespeelbaar zijn door het weer vindt er ook geen restitutie plaats van de contributie.

3. Ik ben net 2 weken bezig en ben langdurig geblesseerd, wat nu?
Ons beleid is zo ingericht dat iedereen naar rato evenveel betaald. Alles moet zo transparant mogelijk
blijven. Simpele uitleg, ons uurtarief wordt verdeeld over de deelnemers. Dus wanneer je inschrijft
voor 60 min training met 4 personen dan betaalt iedereen als het ware een kwartier van de les. Ben je
met 3 personen, krijg je 45 min training, hebben we 5 personen maken we er ook 75 min van.
Wanneer je geblesseerd raakt zijn de trainers ingedeeld op basis van het aantal deelnemers. Ook de
kosten voor het gebruik van materialen en dergelijke zijn hierin verwerkt. Wanneer iemand om welke
reden dan ook wil of moet stoppen kunnen wij hier helaas niet in meewerken. Er zal dan ook geen
restitutie plaatsvinden.
Uiteraard is het wel mogelijk dat je jouw trainingsplek verkoopt aan een ander lid. Dit moet wel in
overleg met de trainer omdat het wenselijk is dat het niveau wel blijft aansluiten bij de rest van de
groep.
ALGEMENE VOORWAARDEN & LESREGLEMENT

Algemene voorwaarden en lesreglement De Jager Tennis.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 487 562 098

Address

Greffelingsestraat 7
6626 AN Alphen